Voorwaarden en kosten

Reserveren.
Ik stel het op prijs dat afspraken voor het verzorgen van een presentatie, workshop of cursus tijdig gemaakt worden. Afspraken dienen altijd schriftelijk of per email bevestigd te worden.
Uiterlijk 2 weken vooraf moeten de volgende gegevens bij mij bekend zijn:
* NAW-gegevens, telefoonnummer en Email adres van de contactpersoon van de organisatie..
* Adresgegevens van de locatie waar de presentatie gehouden wordt.
* Telefoonnummer van deze locatie, of mobiel nummer van iemand die daar minstens een half uur vóór aanvang van de presentatie aanwezig is.
* Gegevens over aanwezige projectiescherm en geluidsinstallatie met microfoon.
* Eventuele bijzonderheden van de bereikbaarheid (parkeer mogelijkheid, afstand naar parkeerplaats e.d.).

Locatie van de presentatie.
De locatie dient goed met de auto bereikbaar te zijn. Ik neem nogal wat kostbare apparatuur mee die ik vanuit de auto op een kleine lorrie bij de locatie naar binnen breng. Wanneer het pad van parkeerplaats naar de locatie ongeschikt is voor een kleine lorrie, verwacht ik hulp ter plaatse om alles naar binnen en aan het eind van de avond weer naar de auto te dragen.

Zaal.
Voor een optimale projectiekwaliteit is het van belang dat de zaal goed verduisterd kan worden. Dit geldt m.n. voor presentaties die overdag of op avonden waarop het niet vroeg donker is, worden gehouden.
Voor bescherming van de apparatuur dient de locatie stof- en vochtvrij te zijn en op een temperatuur van c.a. 20°C gehouden te worden.
Voor het aansluiten van de projectieapparatuur dient een geaard 220 V stopcontact aanwezig te zijn welke 16 A gezekerd is. Dit stopcontact moet zich bevinden op een afstand van minimaal 10 m van de projectieplaats. Wanneer de afstand tussen apparatuur en stopcontact groter is dan 10 m verwacht ik een verlengsnoer door u te verzorgen.
De microfoon moet direct bij de projectie apparatuur op een standaard geplaatst kunnen worden (of een zogenaamde dasmicrofoon die op de kleding geklikt kan worden).

Kosten.
Ik vraag voor al mijn presentaties een honorarium van € 75,--. Dit is inclusief het gebruik van alle door mij meegebrachte apparatuur.
Voor de cursussen en workshops vraag ik € 75,-- per dagdeel of avond. Voor de korte presentaties of workshops worden de kosten in overleg met u vastgesteld.
Reiskosten tot maximaal 100km € 0,25 per kilometer. Langere reisafstanden in overleg.
Dia-projectoren verzorg ik altijd zelf. De overige apparatuur in overleg, afhankelijk van wat op de locatie beschikbaar is.

Zelf gekweekte planten voor de verkoop.
Bij presentaties, cursussen en workshops die in het voor- of najaar plaatsvinden, bestaat de mogelijkheid dat ik een aantal zelf gekweekte planten uit het hooggebergte en tuin-orchideeën meeneem die ik tegen kostprijs te koop aanbied. De ervaring heeft geleerd dat dit bij groen- en tuinverenigingen doorgaans door de bezoekers zeer op prijs wordt gesteld.