Workshop "Water brengt leven in de tuin".

Met leidingwater en hemelwater valt veel te doen in de woonomgeving. Vooral in de tuin kan water sfeer en leven brengen.
Steeds meer mensen kiezen voor een vijver(tje), waterpartij of een ander water element in hun tuin. Het waterleven in een vijver kan bij een juiste aanleg de biologische variatie in de tuin verrijken. Bij een goed aangelegde vijver of waterpartij, met de juiste waterkwaliteit is het voor mens en menig dier goed toeven. Met water kan je vogels en andere dieren naar je tuin lokken.
Ook zijn er allerlei manieren om hemelwater in de tuin te laten bezinken. Hiermee worden twee vliegen in één klap gevangen. Het riool wordt bij zware regelval minder belast en de tuin hoeft in droge periodes minder vaak gesproeid te worden wat ook goed is voor de portemonnee.
In de workshop wordt onder andere ingegaan op de aanleg van vijvers en waterpartijen, de juiste plaats, de kwaliteit van het water, de stikstof cyclus, welke en hoeveel vissen, welke planten en hoe toepassen, hoe plagen en algen voorkomen en onderhoud.
Uitgebreid wordt ingegaan en tips gegeven over hoe hemelwater verantwoord kan worden benut in de tuin al of niet in combinatie met waterlopen en andere water elementen en eenvoudige infiltratie in de eigen tuin.
De workshop staat onder leiding van Jan Blokland.